Darbuotojams » 2018 m. kultūros centrų, jų filialų, skyrių ir pad

2018 m. kultūros centrų, jų filialų, skyrių ir padalinių metinės veiklos ataskaitų formos

 

Užpildyti atitinkamą ataskaitą ir atsiųsti audrius.noreika@gmail.com