Darbuotojams » Atestavimo lapas

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO

KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ

ATESTAVIMO LAPAS

 

20...... metai

 

1. Vardas, pavardė           _____________________  

2. Gimimo metai               _____________________

3. Namų adresas               ___________________________

4. Telefonai (namų, darbo)   ______________________

5. Išsilavinimas:  ______________________________;

6. Diplomo ar pažymėjimo Nr____________  , išduotas - ___________________                

7. Kultūros centro pavadinimas, pareigos, paskyrimo į pareigas data:

____________________________________________________________________________  

8. Darbo kultūros centre stažas:  ____________

9. Paskutinio atestavimo data ir išvada (siūlymas) - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Turima kvalifikacinė klasė: _________________                                         

11. Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės:   _______________  

12. Paskatinimai per pastaruosius 3 metus,  padėkos:  ____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Nuobaudos per pastaruosius 3 metus:  _______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Atestuojamojo darbuotojo veiklos, kvalifikacijos ir dalykinių bei asmeninių savybių vertinimas:    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Išvada:   ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Siūlymas _____________________________________________________________________

 

 

Raseinių rajono kultūros centro                                                                               Inga Šatkauskienė

direktorė

 

2017 m. .............................. /out_data/Pagalba_darbuotojams_dokai/atestacijos-lapas.docx .......d.

Su darbuotojo veiklos, kvalifikacijos ir dalykinių bei asmeninių savybių vertinimu susipažinau: sutinku, nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti).

 

Nesutikimo su pateiktu veiklos, kvalifikacijos ir dalykinių bei asmeninių savybių vertinimu paaiškinimas  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Raseinių rajono kultūros centro                                                          _____________________

darbuotojo pareigybė                                                                                   vardas, pavardė

 

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA