Darbuotojams » Kultūrinių renginių organizatoriaus veiklos planas

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                     Raseinių rajono kultūros centro

                                                                                                                     direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d.

                                                                                                                      įsakymu Nr. (3.1)KC-35-V   

 

                     

                                                                                         SUDERINTA

                                                                                         SENIŪNAS

                                                                                         BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

 

 

Raseinių rajono kultūros centro______________

kultūrinių renginių organizatoriaus (ės)(vardas pavardė)

20... metų

VEIKLOS PLANAS

 

 

  1. Tikslai
  2. Uždaviniai
  3. Prioritetai

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Organizatorius

Data

Renginio vieta

Preliminarus lėšų poreikis

 

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginiai, kalendorinės šventės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnokultūros renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėgėjų meną populiarinantys renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektiniai renginiai, finansuojami Kultūros tarybos ar kitų fondų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramoginiai, edukaciniai renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionaliojo meno sklaidai skirti renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncertinės išvykos, dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose renginiuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planą sudarė                                                         parašas                                 Vardas pavardė

 

 

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA