Kontaktai ir struktūra » Valdymo struktūros schema

PATVIRTINTA

Raseinių rajono kultūros centro

direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. (1.2) KC1.2 – 35 – V