Meno kolektyvai Raseiniuose » FOLKLORINIS ansamblis „Degule“

Vadovė Asta Nikžentaitienė

Mob. (8 652) 57932

El. paštas: asta.nikzentaitiene@gmail.com

 

 

Folklorinis ansamblis „Degule" gyvuoja jau penkiolika metų. Ansamblio pavadinimas reiškia gegutę, kuri yra ne ta paukštė, kuri mėto kiaušinius į svetimą lizdą, bet ta mergelė, kuri labai mylėjo savo bernelį. Karui atėjus, išleido jį tėvynės ginti. Bernelis negrįžo, o mergelė taip graudžiai verkė, kad dievulis, keliaudamas per svietą, negalėjo matyti mergelės kančių ir pavertė ją gegute. Taip ir ansamblio moterys laukia vyrų ateinančių dainuoti, papuošti dainas vyriškais balsais. Rajone „Degule“ girdima įvairiose kalendorinėse šventėse, ansamblis yra parengęs Advento, Užgavėnių, Velykų, Joninių, tremties dainų programas. Kolektyvo repertuare skamba Raseinių krašto dainos, tautosaka, pokario laikotarpio romansai. „Degule“ daug koncertuoja įvairiose Raseinių rajono vietose, yra respublikinių dainų švenčių dalyvis, rengia tradicinį folkloro festivalį „Aš padainūsiu dainų dainelę“.

 

2012 m. vasario 16 d. ansambliui ir jo vadovei Astai Nikžentaitienei buvo įteiktas Raseinių rajono savivaldybės „Žemaičio“ apdovanojimas už Raseinių krašto garsinimą švietimo ir meno srityse. „Degule“ – 2014 metų respublikinės dainų šventės „Čia – mano namai“ dalyvis.

 

2018 m. lapkričio 8 d. RRKC folkloriniam ansambliui „Degule“ Lietuvos nacionalinis kultūros centras įteikė mėgėjų meno kolektyvo II kategorijos sertifikatą (galioja iki 2022 m. lapkričio 7 d.).

 


Subatos vakarėly...Kirnaičių kultūros namuose (Joniškio r.)/2019

IX tarptautinis folkloro festivalis „Aš padainūsiu dainų dainelę“/2019

Išvyka į Romansų vakarą „Meilė muzikai“ Pakražantyje/2019

Folkloro festivalyje „Pavasaris sodus rėdo“/2019

Folklorinis ansamblis „Degule“ folkloro festivalyje „Aukštas dangus“/2019

Romansų vakaras „Aistra begalinė, daina nemari" Elektrėnuose/2019

Kokneses Ziņģi/2019


Adventinė popietė pas Dubysos brolius/2018

Romansų vakaras „Ūžia vėjas virš medžio šakų“ /2018
Raseinių krašto spalvos Vilniuje/2018

VII tarptautinis folkloro festivalis „Aš padainūsiu dainų dainelę“/2018


XVI-asis folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“ Baisogaloje/2017

 

 

Informacija atnaujinta 2019-10