Naujienos
100 - asis Lietuvos Valstybės atkūrimo gimtadienis Nemakščiuose


Paskelbta 2018 02 21

Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena. Ji jungia dabartį su praeitimi, primena visas laisvės kovas, simbolizuoja valstybės nepriklausomybę ir jos pasiekimus. Šią reikšmingą Lietuvai datą minėjo ir Nemakščių seniūnijos bendruomenė. Tądien kupini pakylėtos nuotaikos, šiltų bendrystės jausmų, gausus būrys bendruomenės narių susirinko į šventę Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje.

 

Nuskambėjus ,,Tautiškai giesmei“, kurią giedojo visi šventės dalyviai, susirinkusius pasveikino ir oficialią šventės pradžią paskelbė gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė. Nuotaikingą šventinį koncertą dovanojo Nemakščių darželio dainorėliai (vad. L.Šaparnienė), Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos saviveiklininkai (vad. V.Baltrušaitienė, I.Stankuvienė, I.Griškienė), Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose moterų tautinių šokių kolektyvas (vad. Ž.Lembutienė, L.Andrulienė), Nemakščių sen. bendruomenių jungtinis vokalinis ansamblis (vad. R.Laugalis), Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose vyrų vokalinis - instrumentinis ansamblis (vad. J.Juščius). Šventės metu seniūnas Remigijus Laugalis apdovanojo informacinių technologijų ir dailės projekto ,,Šimtas knygos skirtukų Lietuvai“ nugalėtojus (projekto iniciatorės mokytojos I.Kliknienė ir G.Jankauskaitė). Padėkos dovanėlės įteiktos L.Vaičekauskienei, G.Samušienei, L.Zaturskienei už vėliavėlių siuvimą. Jomis pasipuošė Nemakščių miestelio, Užkalnių kaimo, Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės gatvės.

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorė Irena Jankevičienė ir mokytoja Ineta Stankuviene padėkas įteikė viktorinos ,,100 klausimų apie Lietuvą“ I-III vietų laimėtojams ir viktorinoje tiksliausiai atsakiusiems į istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros klausimus. Viktoriną organizavo istorijos mokytojai Ineta Stankuvienė ir Egidijus Vyšniauskas, geografijos mokytoja Rožė Teišerskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Elena Vaitkuvienė. Veiklą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Griškienė. Viktorina buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pasibaigus minėjimui, gimnazijos administracija pakvietė šiltai bendrystei prie puodelio arbatos. 

 

Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė

Teksto nuotraukos L.Andrulienės