Naujienos
Kovo 11 –oji Šiluvos seniūnijoje


Paskelbta 2019 03 19

Kiekvienais metais švęsdami Kovo 11-ąją prisimename tai, kas mums svarbiausia - laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, meilę Tėvynei. Lietuva, Tėvynė – ne tušti žodžiai...

 

Tradiciškai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę šiluviškiai pradėjo 8 val. ryto vėliavos pakėlimu miestelio Turgaus aikštėje. 12 val. seniūnijos bendruomenių atstovai  rinkosi Šiluvos bazilikoje – švęsti Šv. Mišių už Lietuvą ir jos žmones. Po Šv. Mišių, susirinkusieji keliavo į kultūros namus - RRKC Šiluvoje salę. Šventinį minėjimą pradėjo Šiluvos gimnazijos jaunieji šauliai iškilmingu trispalvės  įnešimu. Visi susirinkusieji vieningai  sugiedojo Lietuvos valstybės himną.

Seniūnijos seniūnas J.Šlepas iškilmingai įteikė vėliavas pagerbtiems seniūnijos bendruomenių atstovams ir kultūrinės veiklos puoselėtojams. Meninę programą paruošė seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai: RRKC Šiluvoje vokaliniai  ansambliai „Harmonija“ ir „Šilo aidai“, bardų duetas, vokalinė grupė „Ingrida ir draugai“ (vad. Saulius Beniulis), tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė“ (vad. Milda Urnežienė); RRKC Katauskiuose vokalinis moterų ansamblis „Pienė“ (vad. Saulius Beniulis), tautinių šokių kolektyvas „Atgaiva“ (vad. Laura Balserienė); Žaiginio kolektyvas „Sandrava“ (vad. Saulius Beniulis). Koncerte dalyvavo ir svečiai iš  Vilniaus žemaičių kultūros draugijos. Poetas Romas Bernotas paskaitė savo kūrybos eiles, muzikas - profesionalas, kompozitorius Ipolitas Petrošius ir muzikantas bandonininkas, kraštotyrininkas Albinas Batavičius smagiai pagrojo kelis kūrinius bandonijomis. Intarpuose tarp muzikinių kūrinių eiles deklamavo Šiluvos gimnazijos meninio skaitymo konkurso „Gimtinės spalvos“ laureatai. Koncertą vedė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios  bibliotekos, Šiluvos filialo bibliotekininkė Neringa Aleksandravičiūtė ir meninio skaitymo konkurso laureatas Jonas Mockus. Po koncerto buvo smagu pabūti bendrystėje prie arbatos puodelio Šiluvos bendruomenės „Aušrinė“ patalpose klausantis šmaikščių eilių bei linksmų muzikavimų bandonija, kuriuos atliko svečiai - Vilniaus  žemaičiai. Tikra vakaronė!

 

Prasmingai skamba prieš keletą metų parašytas V. Landsbergio eilėraštis ,,Nežinomas Maironio eilėraštis“:

 

,,Kada nors Lietuva bus ne ta, jau kita – pasiryš, atsigaus iš po blūdo.

Tautos pasakys – vėl pabudo.

Prisimins Lietuva, kaip tai buvo, kada jai padorumas pritiko.

Lauką žalią vagos, mažą vaiką užstos ir Kudirkos medaliais nepuoš išdavikų“.

 

 

Teksto autorė Bronė Benekeraitienė

Teksto nuotraukos B.Greicienės ir S.Chormanskio