Naujienos
Kovo 11-oji Ariogaloje


Paskelbta 2018 03 13

Labai gražiai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo -  Kovo 11 - osios dieną ariogaliečiai.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas kunigas Gintautas Jankauskas. Visi kartu sugiedojome Lietuvos himną.

 

 

 

 

Iškilmingas minėjimas vyko RRKC Ariogalos salėje. Ji buvo pilnutėlė. Minėjimas prasidėjo V.Kudirkos ,,Tautiška giesme". Raseinių rajono Tarybos narys Andrius Bautronis pakvietė jaunuosius savanorius įnešti Lietuvos vėliavą. Ariogaliečius pasveikino Raseinių rajono Tarybos nariai: Andrius Bautronis, Steponas Nacys, Diana Kaupaitienė ir Jonas Vazgys. Jie džiaugėsi ariogaliečių vienybe ir tuo, kad  Ariogala taip nuoširdžiai švenčia Lietuvos laisvę. Šventės vedėja Renata Aleksiejienė į sceną pakvietė Ariogalos miesto seniūną Saulių Buivydą ir Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnę Valeriją Jankauskienę. Jie pasidžiaugė, kad miestas ir kaimas  sutartinai dirba kartu, ir abiejose seniūnijose yra labai daug darbščių ir gerų žmonių.

 

Kovo 11 - osios proga,  patiems aktyviausiems Ariogalos seniūnijos gyventojams buvo įteiktos  brangios dovanos - tai Lietuvos Respublikos vėliavos.

Lietuvos vėliavos buvo įteiktos: Ariogalos gimnazijos direktoriui Arvydui Stankui, soc. pedagogei  Rimai Draukšienei, UAB ,,Ariogalos statyba" direktoriui Arvydui Bulzgiui, RRKC Ariogaloje  kultūrinių renginių organizatorei Rasai Sadauskienei, Ariogalos gimnazijos anglų kalbos mokytojai Aušrai Gedgaudienei, vaikų dienos centro įkūrėjai Donatai Klizienei, ŽŪK „Agroaves group“ valdybos pirmininkui Jonui Jagminui,  soc. darbuotojo padėjėjai Zemai Zasimavičienei, Ariogalos miesto gyventojams Joanai ir Antanui Ragaliauskams, Zitai ir Mečiui Pakarkliams iš Butkiškės, Danutei ir Algimantui Tautkams iš Didžiulių, Elvyrai ir Arūnui Vaštakams iš Gėluvos,  Editai ir Aldevinui Grubliauskai iš Grajauskų, Daliai ir Viktorui Jociams iš Milašaičių, Genei ir Rimantaui Bužinskams iš Paliepių, Vidai Ročkienei iš Plikių, Augustui Butkui iš Verėduvos, Nijolei - Onai Naujokienei  iš  Ariogalos. D.Kaupaitienė ir J. Vazgys  įteikė gėles ir pasveikino su švente visus Ariogalos  miesto seniūnijos  ir Ariogalos  seniūnijos bendruomenių pirmininkus ir seniūnus.

Raseinių raojono Tarybos narys  ir  209 kuopos šaulių vadas A. Bautronis šventės proga suteikė pareigybes jauniesiems šauliams: Edvinui Mašiotui - kuopos vado pavaduotojo pareigybę, Augustui Norkui - būrio vado pareigybę, Dovilei Kveselytei - būrio vado pavaduotojos pareigybę, Domantui Jakštui - skyriaus vado pareigybę, Rugilei Jasiukaitytei - skyriaus vado pareigybę, Kasparui Urbikui -skyriaus vado pavaduotojo pareigybę, Lauritai  Gedgaudaitei - skyriaus vado pavaduotojos pareigybę.                                                                                                 

Šventę vainikavo  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro koncertas (orkestro kapelmeisteris kapitonas R.Kukulskis, dirigentas kapitonas R.Terminas).

 

Nuoširdžiai dėkojame šios  gražios šventės organizatoriams ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestrui ir jo vadovams.

 

Tik  visi kartu mes esame stiprūs. Mes labai mylim Lietuvą! 

 

 

Teksto autorė Teresė Plisienė