Naujienos
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Šiluvos kultūros namuose


Paskelbta 2019 02 19

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Šiluvoje prasidėjo tradiciškai: Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimu. šv. Mišiomis Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje už Lietuvos laisvės kovotojus, rinkomės į RRKC Šiluvoje salę iškilmingam minėjimui. Ďžiaugdamiesi savo krašto žmonių - šiluviškių kūrybine veikla, šventinį minėjimą skyrėme menui ir kultūrai, jos puoselėtojams. Turėjome ypatingą progą pasidžiaugti Valdo Mikolaičio kūrybos vaisiais: respublikiniu įvertinimu 2018 m., jam įteikta Abukevičiaus premija už geriausią  filmą apie gamtą „Vorų ratilinis“. Laureatas pristatė ir parodė filmą, kuris nepaliko nė vieno abejingo. Po filmo, prisiminėme Šaulių veiklą Šiluvoje, jų vykdomą krašto kultūrinimo programą, paminėjome LŠS 100 -čio sukaktuves.

 

Šventę papuošė Šiluvos gimnazijos jaunieji šauliai. Na, o puikų ir nuoširdų koncertą dovanojo RRKC Betygaloje ir RRKC Paliepiuose mėgėjų meno kolektyvai, kuriems vadovauja meno vadovė Vaida Aputytė. Abejingų nebuvo ir mažosios Elizos dainavimui. Koncertinę programą žiūrovams  pristatė vedantieji - Šiluvos gimnazijos mokiniai: gimnazijos prezidentė Austėja Mažeikaitė bei jaunasis šaulys Airidas Kundrotas. Po koncerto, neskubėjome skirstytis į namus. Meninės programos  dalyviai ir žiūrovai rinkosi į bendruomenės patalpas arbatos puodeliui ir suneštiniems vaišėms, o svarbiausia – nuoširdžiam pabendravimui vieniems su kitais, o ypač su Valdu Mikolaičiu, kuris atskleidė dar daugiau įvairių vingrybių apie filmo kūrimą.

 

Esame dėkingi visiems šventinio minėjimo programos dalyviams: jauniesiems Šauliams ir būrio vadei Laimai Maraulienei, Betygalos ir Paliepių kolektyvams, renginio vedėjams, Valdui Mikolaičiui bei visiems susirinkusiems žiūrovams. Nuoširdų ačiū tariame ir Raseinių rajono kultūros centro direktorei Ingai Šatkauskienei už padėkas šia gražia - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga kiekvienam Šiluvos mėgėjų meno kolektyvų nariui už Šiluvos garsinimą programoje „Mažoji Lietuvos  kultūros sostinė  Šiluva - 2018“ bei už aktyvią veiklą Šiluvos kultūriniame gyvenime.

 

Pernai šiluviškiai Šiluvos vardą nešė 51 –oje išvykoje įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, dainose, šokiose, vaidyboje. Na, o pačiuose Šiluvos kultūros namuose įvykdyti 32 renginiai miestelėnams ir miestelio svečiams.

 

Teksto autorė RRKC kultūrinių renginių organizatorė Birutė Greicienė

Teksto nuotraukos Laimos Ivanauskienės