Naujienos
Padėkos renginys ,,Mūsų darbai tau, gimtine“ Plikiuose


Paskelbta 2018 03 13

Kovo 10 dieną RRKC Plikiuose įvyko padėkos renginys, skirtas kovo 11-ąjai paminėti. Renginio rėmėjas visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė „Gynėvė“. Į šventę atvyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis, Čekiškės parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas,  gausus svečių ir bendruomenės narių būrys.  Šventės metu buvo įteiktos padėkos tiems, kurie savo veikla prisideda prie Plikių kaimo gražinimo ir klestėjimo. Taip pat nepamiršta  jau kelintus metus besitęsianti  tradicija, kai už gerus darbus, už gimto krašto puoselėjimą įteikiamos ne tik padėkos, bet ir Lietuvos vėliavos.

 

Apdovanoti:


• Už nuolatinę geranorišką pagalbą, aktyvią visuomeninę veiklą padėka įteikta Vidai Ročkienei.
• Už kaimo himno sukūrimą, savo kūrybos sklaidą, už aktyvų dalyvavimą visuose renginiuose, nuolatinę paramą vienišiems žmonėms  padėka įteikta Onutei Čepkauskienei.
• Už kūrybą, kultūrinės veiklos puoselėjimą padėka įteikta Viktorui Štilpai.
• Už kūrybiškumą, pagalbą visų renginių metu padėka - Rimai Labutienei ir Aušrai Žukauskienei.
• Padėka įteikta už nuoširdžią pagalbą šauniam meistrui - Edmundui Volskiui.
• Už savanorišką veiklą saugant ir prižiūrint  tautinį paveldą padėka įteikta  Linai ir Antanui Ramanauskams. 
• Už tautinių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą padėka įteikta Laurai Liaskauskienei. 

• Už bendradarbiavimą, nuolatinę paramą padėkos ir vėliavos  įteiktos ŽŪB „Dainava“ ir  jos vadovui Antanui Stalerūnui,  bei Irmai  ir Vaidui Nagreckiams.


Visus nominantus ir žiūrovus džiugino Plikių vaikų kūrybinės grupės „Lašeliukai“ pasirodymas (vad. A.Ročkienė), Plikių moterų vokalinio ansamblio atliekamos dainos (vad. V.Štilpa)  bei šokių kolektyvo „Gynėvė“ (vad. L.Liaskauskienė) atlikti tautiniai šokiai.


Didžiuojamės, kad mūsų kaime yra daug žmonių, kurie yra pavyzdys mūsų kaimui, mūsų kraštui ir Lietuvai. Kad savo nuveiktais darbais garsina  Plikių kaimą, o tuo pačiu ir Raseinių rajono vardą!

 

Teksto autorė:

Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Plikiuose Aldona Ročkienė

Teksto nuotraukos Aldonos Ročkienės