Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Viduklėje

 

RASEINIŲ RANOJO KULTŪROS CENTRAS VIDUKLĖJE

 

 

Adresas: Kęstučio g. 16, Viduklė, Viduklės sen., Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Aiva Gailienė, tel. nr. (8 616) 21392, el. paštas: aivute09@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovės:

Ligita Matelienė, tel. nr. (8 627) 51 064, el. paštas: ligituxs@gmail.com

Gerda Lapinskaitė, tel. nr. (8 682) 35 679, el. paštas: gerdalap11@gmail.com

 

 

 

 

Apipinta gražiausiom legendom

Ir piliakalnių tu apsupta,

O, Vidukle, senoji Vidukle,

Mūsų širdžiai brangi ir šventa.

 

Pušynėliais žaliais išdabinta

Ties senuoju Žemaičių plentu.

Narsių protėvių saugota, ginta,

Tu gyva čia nuo amžių senų.

  (S. Kveselienė)

 

„Retas Lietuvoje nežino Viduklės. Sakoma, pavadinimas kilęs iš kunigaikščio Vytauto laikų. Jis čia, vidukelėj, sustodavęs pily pailsėti. Žodis Viduklė reiškia atstumą, arba vidurį, panašiai nutolusį tarp dviejų taškų. Taigi Viduklė galėjo būti ne vieno, o keleto kelių vidurys. Taip ir liko lig šiol iš vidukelės – Viduklė. Pro miestelį prabėga keliai, jungiantys svarbius Lietuvos centrus. Čia daug brangių vietų, menančių atkaklias kovas už Lietuvos laisvę, šviesesnį rytojų.“ (S.Stanevičiaus bendrijos metraštis „Aitvarai“, Kaunas, 2003).

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • moterų vokalinis ansamblis „Vijūnė“ (vad. Ligita Matelienė);
  • moterų vokalinis ansamblis „Ringė“ (vad. Gerda Lapinskaitė);
  • mergaičių vokalinis ansamblis (vad. Gerda Lapinskaitė);
  • moterų vokalinis duetas (vad.Ligita Matelienė);
  • vaikų meninio ugdymo būrelis (vad. Gerda Lapinskaitė);
  • vaikų kūrybinė grupė (vad. Aiva Gailienė).

Veikla ir renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centras Viduklėje savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja meno sklaidą. Organizuojant renginius bendradarbiaujame su miestelio šv. Kryžiaus bažnyčia, vaikų darželiu, S. Stanevičiaus gimnazija, biblioteka, seniūnija, kaimų bendruomene „Viduklė“.

Vidukliškiai noriai lankosi tradiciniuose renginiuose: valstybinėse šventėse, Kaziuko mugėje, Motinos dienos minėjime, koldūnų, vasaros palydų šventėse, vaikų edukacinėje popietėje „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“, renginyje „Po visų rudens darbų“, adventinėje, eglės įžeibimo šventėse bei kituose renginiuose.

 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Vijūnė"

 

Nuo 2014 m. ansambliui vadovauja Ligita Matelienė. Tai darniai dirbantis kolektyvas, kuriame dainuoja aktyvios, dainingos ir talentingos moterys.

2015 m. pavasarį kolektyvas tapo Raseinių rajono solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Pavasario balsai – 2015“ diplomantu ir deleguotas į respublikinius solistų ir vokalinių ansamblių konkursus „Šilų aidai 2016“, „Sidabriniai balsai 2016“. Šiame konkurse kolektyvas tapo II laipsnio diplomantu.

Ansamblis aktyviai dalyvauja seniūnijos, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių, užsienio kompozitorių, liaudies dainos.

2018 m. gegužės mėn. ansamblis tradiciškai tapo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventės-konkurso „Pavasario balsai“ laureatu.

 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Ringė“

 

Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje moterų ansamblis „Ringė“ susikūrė maždaug prieš 20 m. Jam vadovavo Leonora Germanavičienė, Vidmantas Kveselis, o nuo 2005 m. gruodžio mėn. vadovauja Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje, seniūnijos, bendruomenės, rajoniniuose renginiuose, yra parengęs plataus spektro repertuarą. Ne kartą koncertavo Blinstrubiškių socialinės globos namuose, Žolinės atlaiduose Raseiniuose, Paupyje, Sujainiuose ir kt. 2014 m. dalyvavo Šiaulių apskrities romansų festivalyje „Nebegrįšiu laukų takeliu“ Baisogaloje ( Radviliškio raj.), 2015 m. dalyvavo regioninėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“.

2018 m. kolektyvas koncertavo Butkiškėje, Kartupiuose (Jurbarko raj.), gegužės mėn. dalyvavo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Pavasario balsai“.

 

Moterų vokalinis duetas

 

Duete dainuoja mėgėjų meno kolektyvo vadovės Ligita Matelienė ir Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Viduklės seniūnijos, bendruomenės, bibliotekos renginiuose.  

 

Vaikų kūrybinė grupė

 

Kolektyvas suburtas 2018 m. gruodžio mėnesį.

 

https://www.youtube.com/watch?v=iG11yVsvATc

 

https://www.youtube.com/watch?v=535ekRlSYL0


RRKC Viduklėje moterų vokalinio ansamblio „Vijūnė“ išvyka į respublikinį festivalį/2019

Viduklėje paminėta Baltų vienybės diena/2019

Šurmuliavo jubiliejinė šventė „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“/2019

Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Aš noriu gyventi tik čia!” Mažosios viduklės kaimų bendruomenės kiemelyje/2019

Viduklės moterų vokalinis ansamblis „Vijūnė" dalyvavo šventėje ,,Laiškas Mamai“/2019

Vokalinio ansamblio „Vijūnė“ išvyka į Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centrą/2019

Viduklėje vėl plazdėjo trispalvės/2019

Viduklėje šurmuliavo jubiliejinė Kaziuko mugė/2019

Linksmai šventėme Užgavėnes/2019

Viduklėje paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena/2019

Viduklės moterų vokalinis ansamblis „Ringė" popietėje „Antano Smetonos prezidentavimas"/2019


Adventinė popietė „Šventų Kalėdų belaukiant“ Viduklėje/2018

Viduklėje skambėjo romansai/2018

Tradicinėje popietėje akmenis sušildė šviesūs piešiniai/2018

Viduklės vasaros palydų šventė ,,Vasara vartu uždaro..."/2018

Paminėta Gedulo ir vilties diena Mažosios Viduklės bendruomenėje/2018


Kaimų meno kolektyvai iš konkursų grįžo su diplomais ir padėka/2016

 

RRKC Viduklėje

 

Informacija atnaujinta 2019-11