Sujainiuose
Padėkos vakaras/2017

Prisiminus vasarą ir jos grožį, kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkė V. Kiaušienė įteikė, gražiai tvarkomų sodybų šeimininkams: R. ir P. Ačams, V. Gedvilui, R. ir Č. Petkams, R. ir V. Beišiams, I. ir R. Reinartams, dovanas bei Sujainių bendruomenės darbščių, išradingų moterų gamintus padėkos raštus.

plačiau
 
Kovo 11-osios minėjimas/2016

Metai iš metų Kovo 11 – oji švenčiama vis prasmingiau, minėjimuose dalyvauja vis daugiau jaunimo.  26 – uosius laisvės metus prasmingai atšventė Paliepių seniūnijos kaimų bendruomenių žmonės, susirinkę į Raseinių rajono kultūros centrą Sujainiuose, papuoštus laisvės simboliais. Čia skambėjo dainos, sveikinimo, padėkos žodžiai, pakili nuotaika lydėjo visą renginį, kuri palietė keivieną čia atėjusį.

plačiau
 
Užgavėnės/2016

Velniai ir kitokie babaušiai varė žiemą iš Sujainių kiemo!

plačiau
 
Sausio 13-osios minėjimas/2016

Minint Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną „Atmintis liudija, nes gyva“, Sujainių biblioteka ir Kultūros namai į šį atmintiną renginį sukvietė Sujainių kaimo bendruomenės narius.

plačiau
 
„Talentų šou – 2015“ Sujainiuose

Ugdykime savyje talentą, jį puoselėkime ir suteikime galimybę pamatyti ir įvertinti kitiems. Kartais tiek nedaug reikia žmogui – tik pasidžiaugti vienas kitu, pamatyti kitame žmoguje gėrį, grožį....

plačiau
 
Padėkos vakaras „Suverkime akimirkų vėrinį“

Šiandien esame visi kartu, nes jaučiamės vieni kitiems svarbūs, reikalingi ir rūpimi, nes kiekvieno žmogaus darbas, atsakomybė, talentas sutelkė mus visus į vieną didelę bendruomenę.

plačiau