Veikla » Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis


2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 1

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 2

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 3

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2018 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2018 m. rugsėjo 30 d. metinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d, duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis


2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės

2017 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2017 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinys

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenimis


Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys