Veikla » Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

 


2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės

 

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2018 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinys

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2018 m. rugsėjo 30 d. metinių ataskaitų rinkinys

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d, duomenimis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

 


2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės

 

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto išlaidų sąmatos, skiriamų programoms finansuoti  2017 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinys

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė

 

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

 

Finansinės buklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

 


Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m.

 

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys